Czym jest dyrektywa
o sygnalistach?

Unijna Dyrektywa o ochronie sygnalistów to wyraz docenienia, że sygnaliści dysponują często kluczową wiedzą o naruszeniach prawa...

Czytaj więcej

Do wprowadzenia
dyrektywy pozostało:

dni
godzin
minut
sekund

Kim jest sygnalista?

Zgodnie z Dyrektywą sygnalistą jest osoba dokonująca zgłoszenia, pracująca w sektorze prywatnym lub publicznym, która uzyskała informacje na temat naruszeń w kontekście związanym z pracą. Oczywistym jest, że działania sygnalistów spotykają się z niechęcią czy wręcz represjami ze strony tych, którzy odpowiadają za ujawnione naruszenia.

Czytaj więcej

Dla organizacji

Implementacja Dyrektywy do porządku krajowego i w rezultacie wdrożenie mechanizmów przewidzianych w dyrektywie przez podmioty objęte jej zakresem to niewątpliwie wyzwanie, ale także i szansa. Wdrożenie bezpiecznych kanałów komunikacji dla sygnalistów, procedur obchodzenia się ze zgłoszeniami oraz mechanizmów ochrony sygnalistów to okazja...

Czytaj więcej

Czym są naruszenia?

Naruszenie w dosłownym znaczeniu oznacza naruszenie pewnych reguł postępowania. Dyrektywa o ochronie sygnalistów precyzuje, że “naruszenie” jest naruszeniem przepisów wynikających z konkretnych aktów prawnych Unii wymienionych w Dyrektywie, dotyczących m.in. zamówień publicznych, ochrony środowiska, ochrony konsumentów, usług finansowych, ochrony prywatności i wielu innych.

Czytaj więcej

Kompleksowe rozwiązanie zgłaszania naruszeń

Aplikacja zglosNaruszenie jest narzędziem spełniającym wszystkie wymagania Dyrektywy. Zapewnia efektywny i bezpieczny kanał komunikacji służący do składania zgłoszeń, komunikacji pomiędzy sygnalistą, a podmiotem, do którego składa zgłoszenie, zarządzania zgłoszeniami oraz służy jako baza wiedzy o przepisach dotyczących sygnalistów i ich ochrony prawnej.

Aktualności