Czym są naruszenia?

„Naruszenie” w rozumieniu Dyrektywy

W celu zdefiniowania jakie naruszenia, czy też jakie zgłoszenia naruszeń podlegają postanowieniom Dyrektywy, warto znać jej zakres przedmiotowy. Przy czym jest on zakresem minimalnym i może zostać rozszerzony przez ustawodawcę krajowego. Obejmuje on naruszenia przepisów wynikających z aktów prawnych UE z takich obszarów jak m.in.

  • zamówienia publiczne,
  • usługi, produkty i rynki finansowe oraz zapobieganie praniu brudnych pieniędzy i finansowanie terroryzmu,
  • bezpieczeństwo produktów oraz ich zgodność z wymogami,
  • bezpieczeństwo transportu,
  • ochrona środowiska,
  • zdrowie publiczne,
  • bezpieczeństwo żywności,
  • ochrona konsumentów oraz ochrona prywatności i danych osobowych,
  • Ochronie podlegają również naruszenia interesów finansowych UE oraz naruszenia dot. rynku wewnętrznego.

Patrząc na ten szeroki katalog naruszeń oraz biorąc pod uwagę to, że krajowy ustawodawca może go rozszerzyć warto przyjąć założenie, że będzie się pojawiała tendencja – czy to w drodze legislacji, czy to w drodze orzecznictwa – do obejmowania kategorią „naruszenia” jak najwięcej obszarów z sektora publicznego oraz prywatnego.

Dyrektywa o sygnalistach

Dyrektywa o ochronie sygnalistów jest aktem prawnym UE, którego celem jest zapewnienie skutecznego egzekwowania przepisów przyjętych przez ...

Czytaj więcej

Dla organizacji

Implementacja Dyrektywy do porządku krajowego i w rezultacie wdrożenie mechanizmów przewidzianych w dyrektywie przez podmioty objęte jej zakresem to niewątpliwie wyzwanie, ale także...

Czytaj więcej

Dla sygnalisty

Celem Dyrektywy, doceniając pozytywną rolę jaką pełnią sygnaliści jest zapewnienie poufnych, bezpiecznych kanałów dokonywania zgłoszeń o naruszeniach oraz...

Czytaj więcej