Nota prawna

Serwis niniejszy został przygotowany przez ANIMATIV SP. Z O.O. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Warszawskiej 146/5, jako serwis informacyjny. ANIMATIV SP. Z O.O. jest właścicielem niniejszego serwisu.

Dostęp i korzystanie z niniejszego serwisu oznacza bezwarunkową akceptację zasad jej użytkowania. W przypadku braku zgody na stosowanie poniższych zasad, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania ze strony.

Prawa autorskie do materiałów (obrazów, grafik, tekstów i innych elementów) zawartych w niniejszym serwisie przysługują niepodzielnie ANIMATIV SP. Z O.O. .Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania mogą odbywać się jedynie i wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego. Wszelkie treści zawarte na niniejszym serwisie, zamieszczone są w celach informacyjnych oraz promocyjnych i są aktualne na dzień ich zamieszczenia.

Wszelkie umieszczone w niniejszym serwisie nazwy handlowe stanowią zarejestrowane znaki towarowe i jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za pisemną zgodą ANIMATIV SP. Z O.O..

Jakiekolwiek komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych w niniejszym serwisie, przekazane przez odwiedzającego nie będą traktowane przez ANIMATIV SP. Z O.O. jako poufne. ANIMATIV SP. Z O.O. nabywa nieodpłatne prawo do powielania, wykorzystania oraz używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń. Wszelkie pomysły, know-how oraz technologie zawarte w takich informacjach mogą zostać wykorzystane przez ANIMATIV SP. Z O.O. w dowolny sposób, w szczególności w produkcji, dystrybucji, marketingu.

ANIMATIV SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie informacje zamieszczone w serwisie bez jej zgody lub przez nią nieopracowywane ANIMATIV SP. Z O.O. informuje, że serwisy i strony internetowe, do których odesłania znajdują się w niniejszym serwisie, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przygotowane przez ANIMATIV SP. Z O.O. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały tam zawarte.

Wszelkie informacje zawarte w niniejszym serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny, nie powinny być traktowane jako doradztwo prawne oraz nie powinny być traktowane jako podstawa do podejmowania określonych decyzji wymagających znajomości przepisów prawnych.

Wszelkie dane osobowe przekazywane za pomocą niniejszej strony internetowej przetwarzane są na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

ANIMATIV SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do usuwania, zmiany lub powiększania zawartości tej strony w jakimkolwiek czasie i z jakiegokolwiek powodu, bez uprzedniego powiadomienia.

© Copyright: ANIMATIV SP. Z