zglosNaruszenie.pl

Aplikacja zglosNaruszenie.pl zapewnia kompleksowe narzędzie dedykowane wszystkim podmiotom zobowiązanym na podstawie Dyrektywy o ochronie sygnalistów do wdrożenia bezpiecznych i poufnych mechanizmów komunikacji, zgłaszania i zarządzania zgłoszeniami oraz ewidencjonowania przyjętych zgłoszeń.

Nasza aplikacja to coś więcej niż oprogramowanie, które będzie wdrożone w danym przedsiębiorstwie czy instytucji publicznej, aby wypełnić obowiązki nałożone przez Dyrektywę. To narzędzie do zapewnienia efektywnej komunikacji i przepływu informacji w warunkach bezpieczeństwa i poufności. To baza wiedzy o naruszeniach, mechanizmach komunikacji wymaganych przez Dyrektywę oraz o efektywnej i realnej ochronie prawnej, której mają prawo oczekiwać sygnaliści.

Nasze rozwiązanie zostało zaprojektowane jako realne wsparcie dla zbudowania w danej organizacji otwartego i bezpiecznego przepływu komunikacji, ponieważ to jest jedyny fundament, na którym można zbudować efektywne i prawidłowe relacje między pracodawcą a pracownikami. A takie relacje są z kolei warunkiem osiągnięcia zrównoważonego i stabilnego sukcesu w każdej działalności.

Zalety aplikacji zglosNaruszenie.pl:

  • możliwość outsourcingu obsługi naruszeń do zewnętrznej kancelarii prawniczej,
  • możliwość prowadzenia komunikacji z sygnalistą przy zachowaniu jego pełnej anonimowości,
  • przyjazny i bezpieczny proces zgłaszania naruszenia dla sygnalisty,
  • wygodne zarządzanie zgłoszeniami w dedykowanej aplikacji zglosNaruszenie.pl.

Bezpieczeństwo naszego rozwiązania

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia

System zglosNaruszenie.pl oparty na Amazon Web Services spełnia wymóg odpowiedniej jakości zabezpieczeń i procedur bezpieczeństwa. AWS angażuje niezależnych audytorów zewnętrznych, których rolą jest systematyczna kontrola co 6 miesięcy, z zachowaniem standardów audytu AICPA i ISO27001.

Certyfikaty

Certyfikaty

Amazon Web Services, na którym zbudowane jest zglosNaruszenie.pl, wielokrotnie ukończył audyty SAS70 Type II, jak również SOC 1 /SOC 2 / SOC 3 oraz posiada jeden z najważniejszych certyfikatów bezpieczeństwa informacji – ISO 27001, spełniając jednocześnie normę bezpieczeństwa Level 1 w kategorii Data Security Standards (DDS).

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo danych

Dane osobowe przechowywane w bazie danych, Simple Storage Service - S3, lub instancjach Elastic Compute Cloud - EC2 z dyskami, utrzymywane są w Irlandii lub Frankfurcie znajdującymi się w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG)

Pakiety

Dopasuj rozwiązanie do swojej organizacji. Możesz wybrać pakiet standardowy, premium lub dostosować aplikację do swoich potrzeb.

STANDARD

500 zł/miesiąc

PREMIUM

do uzgodnienia

CUSTOM

do uzgodnienia

Funkcjonalność Premium poszerzone o szczegółowe wymagania organizacji
Obsługę i prowadzenie zgłoszeń przez dedykowany dział ekspertów ds. prawa i naruszeń poza organizacją
Możliwość odtwarzania struktury i departamentów działów HR i prawnych
Możliwość rejestracji i przeglądania przebiegu twojego zgłoszenia
Pełna poufność w dostępie i pracy na portalu
Sygnalista sam decyduje czy chce pozostać anonimowy
Obsługa zgłoszeń przez dedykowaną osobę z działu prawnego lub HR organizacji
Brak limitu liczby zgłoszeń
Obsługa załączników do zgłoszeń
Raportowanie i dashboardy zgłoszeń dla organizacji
Systemy powiadomień dla sygnalisty i organizacji
Szyfrowanie protokołów komunikacji i zapisu danych wg normy ISO/IEC 27001 bezpieczeństwa informacji
Przechowywanie zamkniętych zgłoszeń do 60 dni

Porozmawiajmy o rozwiązaniu
dopasowanym do Twojej organizacji

Skontaktuj się z nami